Arago Consulting
Analyse en sturing

SAP Analytics Cloud,
Ga de uitdagingen van HR-management aan in slechts enkele muisklikken

Met de nieuwe business intelligence tools en hun uitgebreide analyse-, deel- en gegevensvisualisatiemogelijkheden ligt HR-rapportering binnen ieders bereik, met slechts een paar muisklikken!Inspelen op de uitdagingen van HR-management

De nieuwe SAP Analytics Cloud Business Intelligence (BI)-oplossing is 100% cloud, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en gekoppeld aan SAP SuccessFactors en al uw andere tools. Met slechts enkele muisklikken kunt u al uw dashboards voor HR-prestatiebeheer, loonprognose en headcount-rapportage samenstellen.

Met BI-tools in de cloud wordt de implementatie vereenvoudigd, worden de IT-vereisten beperkt en wordt de winstgevendheid versneld.

De analysemogelijkheden worden uitgebreid om de gegevens te laten “spreken”, de visuele voorstellingen van de gegevens kunnen door de gebruikers worden gewijzigd, het delen wordt vereenvoudigd dankzij de collaboratieve functies.

Anticiperen op HR-rapportagebehoeften

Voor een regelmatig en relevant toezicht op de HR-activiteiten is het nodig dat al in een zeer vroeg stadium gegevens worden verzameld, vanaf het begin van het HRIS-implementatieproject, en dat wordt nagedacht over de categorisering en het formaat van de gegevens. Wat zijn de indicatoren, filters en analysecriteria die het mogelijk maken aan de eisen van de onderneming te voldoen?

Belangrijkste indicatoren en dashboards

Naar aanleiding van de talrijke HRIS-projecten die in diverse sectoren en organisaties zijn geïmplementeerd, hebben wij de prioritaire onderwerpen voor HR-analyse en -rapportage geïdentificeerd.
Voor administratief beheer / core HR, wordt prioriteit gegeven aan rapportage over het aantal personeelsleden en toezicht op de volgende indicatoren:

  • VTE, leeftijdspiramide en anciënniteit
  • In- en uittredingsdashboard (per land, per bedrijf, met redenen voor vertrek)
  • Turn over
  • Audit van core HR processen
  • Uitvalpercentage bij aanwerving (geanalyseerd per type contract).


Talentmanagement is gebaseerd op verschillende monitoring- en meetinstrumenten, waaronder Talent Map, Performance Review Monitoring, Prestaties versus Potentieel, Prestaties van nieuwkomers (< 18 maanden), Vertrekrisico versus Vertrekimpact, Prestaties en Succession Plan, ...
De wervingsactiviteit is gebaseerd op rapporten zoals het kandidaatdashboard en het sollicitatiedashboard.

Hulpmiddelen voor strategische analyse

In de SAP SuccessFactors-suite omvatten de modules Workforce Analytics en Worforce Planning de analyse van rapporten.

Workforce Analytics integreert gegevens uit meerdere bronnen om een totaalbeeld van die gegevens en geavanceerde analyses te bieden, evenals voorspellende modellering en benchmarking.
Workforce Planning is een tool waarmee u verschillende scenario’s kunt benaderen om het menselijk kapitaal te evalueren dat nodig is om het strategisch plan te verwezenlijken. Het biedt een risicoanalyse en een strategische oriëntatie, alsmede modelleringskosten en tactische of strategische prognoses.

Naast het standaardaanbod van voorgedefinieerde rapporten, beschikbaar in de vorm van dashboards en analyses die in de SuccessFactors-modules zijn geïntegreerd (“Online Report Designer”, “Ad-Hoc Reporting”, “Dashboard” en “Tile Builder”, …), ontwikkelen wij op uw verzoek specifieke rapporten in verschillende formaten om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen.