Talent management
Human Resources

Talent Management

Het matchen van de juiste mensen met de juiste banen is een voortdurende strategische uitdaging voor human resources. De talentmanagementoplossingen van SAP SuccessFactors bieden de tools om prestaties te stimuleren, high potentials te identificeren en te ontwikkelen, te anticiperen op talentlacunes op elk niveau van de organisatie, in te spelen op de opleidingsbehoeften van werknemers en relevante en doeltreffende retentiestrategieën te implementeren.Individuele prestaties afstemmen op bedrijfsstrategie

De SAP SuccessFactors-oplossing voor prestatie- en doelbeheer helpt werknemers en hun managers zinvolle doelen te stellen die op de bedrijfsstrategie zijn afgestemd en de prestaties te meten. Een intuïtieve gebruikerservaring en innovatieve functies zoals een teambeoordelingssysteem, een kalibratieproces, een juridische audit, een doelenbibliotheek en schrijf- en coachingswizards maken het tot een talentmanagementoplossing van de volgende generatie voor de invoering van verplichte prestatiebeoordelingen.

Betrouwbare en objectieve beoordelingen

Het geautomatiseerde kalibratieproces biedt betrouwbare en onbetwistbare indicatoren om werknemers objectief te rangschikken, talent tussen teams te vergelijken op basis van werkervaring, opleiding, vaardigheden, leiderschap, geografische mobiliteit, enz., en top performers te identificeren.

High potentials in het bedrijf beter identificeren

Talentmanagement is voor bedrijven een belangrijk concurrentieprobleem geworden. Het begrip talent gaat veel verder dan prestaties en wordt opgespoord door een zorgvuldige en grondige observatie van de werknemer. Het opsporen van high potentials is strategisch werk; het bestaat uit het vergelijken van meningen over de bekwaamheden, persoonlijkheid, vaardigheden en prestaties van een werknemer.

Toekomstgericht beheer van banen en vaardigheden

Met SAP SuccessFactors Succession and Development kunt u anticiperen op organisatorische veranderingen, personeelsveranderingen en de continuïteit van talent beheren met opvolgingsplannen op basis van beoordelingen van werknemers, opleidings- en aanwervingsplannen.

Loopbaanbeheer en ontwikkelingsplannen

Loopbaanbeheer en ontwikkelingsplannen hebben tot doel het beste evenwicht te bereiken tussen de behoefte van de onderneming aan talent en de verwachtingen van de werknemers inzake loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Hoewel generatieverschillen en persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op de criteria om voor een werkgever te kiezen en bij die werkgever te blijven, zijn de loopbaanvooruitzichten de belangrijkste hefboom voor een doeltreffende retentiestrategie om het beste talent te behouden, hen te helpen hun loopbaanontwikkelingsplannen op te stellen en hun vorderingen te volgen.

Beheer van de opleiding

De Learning Management-oplossing maakt het mogelijk cursussen en opleidingstrajecten te creëren in overeenstemming met individuele en/of groepsontwikkelings- en prestatiedoelstellingen, carrière- en opvolgingsplannen, en wettelijke en reglementaire verplichtingen met betrekking tot de activiteit van het bedrijf, om een globale opleidingsstrategie te implementeren met inbegrip van klassikale opleiding, e-learning, blended learning, examens en certificeringen.