Arago Consulting
Human Resources

Success2Learning, een modulair Training Management aanbod dicht bij uw behoeften

In een digitale wereld die voortdurend evolueert, zijn de verwachtingen van opleidingsafdelingen en hun digitale oplossing hoog gespannen. Met Success2Learning biedt ARAGO Consulting een complete, modulaire en schaalbare oplossing voor opleidingsbeheer die aan de behoeften van alle bedrijven voldoet.Een breed en aantrekkelijk opleidingsaanbod beheren

Digitale opleidingen, sociaal en collaboratief leren, programma’s à la carte, face-to-face en virtuele lessen, e-learning, video’s, MOOC’s, coaching, gaming… Opleidingen zijn opnieuw uitgevonden: ze staan nu centraal in HR-kwesties zoals het werkgeversmerk (employer branding) en de werknemerservaring (employee experience). In onze professionele wereld, die een ingrijpende verandering ondergaat, is opleiding van essentieel belang voor de ontwikkeling van vaardigheden en loopbanen, maar ook voor het behoud van een zeer hoog certificeringsniveau. Het is daarom van cruciaal belang dat opleidingsafdelingen over doeltreffende instrumenten beschikken om het opleidingsplan van hun organisatie te beheren en een gediversifieerd en aantrekkelijk opleidingsaanbod aan te bieden.

Success2Learning… een expertise

Het team van experts van ARAGO Consulting helpt organisaties bij hun uitdagingen op het gebied van opleidingsontwikkeling. Op basis van onze diepgaande kennis en ervaring analyseren wij uw behoeften en bieden wij u een antwoord op maat, bestaande uit een of meer van de beste leersoftwarepakketten op de markt.

Ons model is flexibel, modulair en schaalbaar om tegemoet te komen aan uw mogelijke toekomstige uitdagingen en om uw groei te ondersteunen.

Success2Learning… een aanbod op maat

Ontwikkeling van talent en vaardigheden

In een veranderende wereld van werk moeten werknemers gedurende hun hele werkende leven worden opgeleid. De HR-functie moet hen niet alleen ondersteunen, maar hen ook helpen zich de vaardigheden eigen te maken die zij op korte, middellange en lange termijn nodig zullen hebben.

Het Success2Learning-aanbod pakt deze uitdaging aan door te integreren met de competentiecatalogus en talentontwikkelingstools van organisaties voor naadloze navigatie en cross-functionele processen.

Innovatieve formaten

In een wereld waarin informatie alomtegenwoordig, direct, visueel en interactief is, hebben werknemers hoge verwachtingen van hun digitale leertrajecten. Bedrijven moeten hun opleidingscatalogus aanpassen en aantrekkelijk maken, overal en altijd beschikbaar, altijd up-to-date en ontwikkeld met de nieuwste technologieën.

Success2Learning maakt opleidingen toegankelijk en aangepast aan leergewoonten. Het biedt nieuwe en gebruiksvriendelijke formats zoals gamification, MOOC’s, virtuele klassen, mobiele opleidingen, examens en tevredenheidsonderzoeken.

Bedrijven kunnen hun werknemers onbeperkte leermogelijkheden bieden, niet alleen door hun eigen inhoud aan te bieden, maar ook door te integreren met een breed en groeiend aanbod van off-the-shelf content providers die op de markt beschikbaar zijn.

Beheer van opleidingsplannen en -budgetten

De opleidingsafdelingen moeten de opleidingsprognose, de arbitrage van de opleidingsbehoeften en de uitvoering van het opleidingsplan beheren. Zij moeten het bijbehorende budget gedurende het hele proces valideren en controleren.

Success2Learning biedt flexibele oplossingen voor planbewaking en budgetbeheer en levert degelijke en betrouwbare rapporten.

Sociaal en samenwerkend leren

Samen leren om uw vaardigheden beter te ontwikkelen… Collaboratief leren is een meeslepende trainingservaring die mogelijk wordt gemaakt door:

  • een echte cultuur van permanente opleiding en feedback, geïntegreerd in de kern van de werkprocessen,
  • een actieve houding van de leerling, die een actor is in zijn of haar eigen opleiding en loopbaan,
  • samenwerking tussen de afdeling Opleiding en alle andere diensten om de opleidingsprojecten in overeenstemming te brengen met de strategie van de organisatie.


Maak met een digitaal co-creatie-instrument gebruik van geïdentificeerde deskundigen binnen het bedrijf. Zij kunnen hun kennis en beste praktijken delen door snel en eenvoudig opleidingsmodules te creëren.

Dankzij hun waardevolle bijdrage zal de interne opleidingscatalogus kunnen worden verrijkt met originele en uiterst kwalitatieve modules over de specifieke processen van de onderneming.

Digitale Software adoptie

Geen gebruikershandleidingen meer nodig! Ondersteuning voor uw gebruik van de trainingsoplossing is nu live en op het scherm. Navigatie wordt stap voor stap geleid, klik voor klik. De ergonomie van de schermen is aanpasbaar en kan zo nauw mogelijk aansluiten bij uw grafisch charter en de navigatiegewoonten van uw werknemers.

Naleving van wet- en regelgeving

Bedrijven zijn onderworpen aan steeds meer wetten en regels, en moeten uitgerust zijn met wendbare en flexibele software die te allen tijde compliant is en blijft.

Veel bedrijven moeten ook de certificering van hun werknemers beheren en bewijzen.

De tools die ARAGO Consulting aanbiedt, voldoen aan deze eisen voor softwarekwalificatie en stellen bedrijven in staat hun certificeringsprocessen effectief te beheren.


Powered by SAP SuccessFactors, SAP Litmos, SOFT, Training Orchestra

Download de Success2Learning-oplossing fiche voor meer informatie:

 

DOWNLOAD ONZE INFOFICHE