Sebia
Klanten

Sebia: modernisering van HR-praktijken met SAP SuccessFactors

Sebia is wereldwijd de grootste leverancier van apparatuur en reagentia voor klinische proteïne elektroforese en van systemen voor de bewaking van ziekten en aandoeningen. De Sebia-groep is actief in 120 landen. In 2019 wilde het nieuwe managementteam de HR-processen professionaliseren, aangezien het bedrijf midden in een groeifase zat qua omzet en personeel. “De algemene directie wilde beter communiceren en transversale processen implementeren, met name bij onze vijftien dochterondernemingen, en tevens wilde de directie de verschillende werkzaamheden versoepelen. We hadden dus een geschikte tool nodig om onze relatief zware en tijdrovende processen te vereenvoudigen“, aldus Christophe Bragis, de CIO van de Sebia-groep.

 

Vandaar de implementatie van een personeelsinformatiesysteem op basis van SAP SuccessFactors, dat medio 2020 in productie ging en waarbij Sebia werd bijgestaan door ARAGO Consulting. “Zij boden ons de meest relevante oplossing en ons doel was om zo snel mogelijk zo veel mogelijk modules te implementeren. Wij hadden inderdaad meer soepelheid en zichtbaarheid nodig bij de wervingsprocessen”, vervolgt Christophe Bégis.

 

De uitvoering van het SAP SuccessFactors project

Na diepgaand werk aan de definitie en automatisering van HR-processen werden verschillende modules geïmplementeerd, waaronder Core HR, Performance & Goals, Compensation, Learning ”ARAGO Consulting heeft ons echt geholpen, op een relevante, snel reagerende en vlotte manier, met name met hun Fast Track-aanpak (een voorgedefinieerd project op basis van ‘best practices’ in de markt en een uitgebreid pakket aan gebruiksklare producten), om de parameters van de oplossing te vereenvoudigen en te versnellen, en door de meest relevante specialisten in te zetten voor elke module die we nodig hadden. Het resultaat: ze begeleidden ons stap voor stap, we wisten precies waar we heen gingen en haalden de deadlines, met een éénmalige implementatie voor de hele groep, en een uitstekende overdracht van kennis”, zegt Christophe Bégis, die de support van de oplossing ook aan ARAGO Consulting heeft toevertrouwd. ”Ik heb het volste vertrouwen in deze aanpak en kan de werklast van de IT-afdeling goed controleren, aangezien de teams van ARAGO altijd snel en efficiënt inspringen.” De gebruikers zijn erg tevreden over deze ontwikkeling van HR-praktijken en hebben zich de oplossing snel toegeëigend. In 2022 wil Sebia de module ‘verlofbeheer’ invoeren, die op dit moment door een specifiek systeem wordt beheerd wat dan stop zal worden gezet.

 

Wederzijds vertrouwen en samenwerking op lange termijn

ARAGO Consulting was ook betrokken bij de uitbreiding van het gebruik van SAP Concur, de SAP-oplossing voor de digitalisering van het onkostenbeheer, die vroeger alleen in Frankrijk werd gebruikt. ”We hebben SAP Concur in drie etappes in twaalf buitenlandse filialen ingevoerd”, herinnert Christophe Bégis zich. En opnieuw met de Fast Track aanpak van ARAGO Consulting, en met inachtneming van de deadlines. Voor de CIO van Sebia is de rol van de integrator van doorslaggevend belang voor het succes van dit soort projecten, die per definitie zeer strategisch zijn voor een internationale groep, met complexe vraagstukken. ”De integrator weet wat wel en wat niet kan, hij bepaalt het tempo en concentreert zich op de essentie, met name door zo dicht mogelijk bij de standaardoplossing te blijven en specifieke riskante ontwikkelingen te vermijden. Dankzij ARAGO Consulting werkten we met kwaliteitsteams die dingen voor elkaar wilden krijgen”, voegt Christophe Bégis eraan toe.

 

De belangrijkste voordelen

  • Harmonisatie van alle HR-praktijken wereldwijd.
  • Eén enkel systeem voor alle HR-gegevens.
  • Meer administratieve efficiëntie.
  • Betere zichtbaarheid van de taken in het bedrijf.
  • Betere kwaliteit van de gegevens.
  • Nauwkeurig loonbeheer en onmiddellijke opvolging van het personeelsbestand, met realtime rapportering op groepsniveau.

 

De Sebia-groep in het kort

  • Wereldwijde leverancier van apparatuur en reagentia voor klinische proteïne elektroforese en van systemen voor de bewaking van ziekten en aandoeningen, aanwezig in 120 landen.
  • Aantal werknemers: 720 personen
  • 15 dochterondernemingen en representatieve kantoren.

 

Source : USF