De werknemerservaring, <br>centraal in uw HR-strategie
Human Resources

De werknemerservaring,
centraal in uw HR-strategie

Employee experience begint bij de “core HR” en wordt People experience met Talent Acquisition, Talent & Competencies management, Learning & Development, Engagement en Well-Being.

 

Rekruteer & Onboard de meest geschikte kandidaatwerknemers voor uw bedrijf.
Ontwikkel een volledige Talent Acquisition strategie.

De ervaring van rekrutering en onboarding is de eerste indruk die een nieuwe werknemer krijgt.
Het werkgeversmerk moet dus vanuit HR-perspectief de identiteit en waarden, cultuur of reputatie van uw bedrijf uitstralen.
Zodra u de aandacht van een nieuw talent hebt getrokken, moet de rekruteringservaring naadloos zijn en in lijn met het professionele en aantrekkelijke imago dat uw bedrijf wil uitstralen.

 • Automatiseer het Talent Acquisition-proces om de efficiëntie te verbeteren en recruiters meer tijd te geven om relaties met kandidaten op te bouwen.
 • Zorg voor een volledige en schaalbare kandidaatervaring.
 • Zorg voor een culturele fit met het bedrijfs-DNA en de kernwaarden.
 • Verbeter kwaliteit bij werving.

Talk to me, Make it personal - Employee ExperienceDe opvolging van de kandidaturen via een geoptimaliseerd en geautomatiseerd proces laat u toe, intern, de volledige rekruteringscyclus af te dekken, de beste profielen te bestuderen, de rekruteringsdoorlooptijd te verkorten of profielen te delen met de betrokken managers. Deze functionaliteit is toegankelijk via een tool, geïntegreerd in uw HRIS, met een positieve impact op uw productiviteit.

 

Onboarding, een stap die belangrijk is voor de werknemerservaring.

Onboarding is een belangrijke stap voor de nieuwe werknemer, maar ook voor de manager, collega’s en voor de afdeling Human Resources.
Het onboardingproces kan worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd om een gepersonaliseerde ervaring te bieden en tegelijkertijd de werklast voor HR te verminderen. SAP SuccessFactors Onboarding stelt HR en de nieuwe medewerker in staat zich voor te bereiden op het integratieproces, met interacties nog voordat de nieuwe medewerker bij het bedrijf start.

Talent & Competenties: Maak uw mensen verantwoordelijk voor hun carrière.
Behoud uw mensen.

 • Stem vaardigheden af op uw strategie.
 • Beheer carrière en mobiliteit.
 • Bouw een marktplaats van kansen voor uw mensen.
 • Maak van het competentiekader een operationele beheershefboom, eenvoudig, operationeel, met specifieke beschrijvingen op basis van waarneembare feiten.
 • Stem het referentiekader voor functies en vaardigheden af op de operationele medewerkers om homogeniteit in de resultaten te verzekeren.

 

Met sommige tools kunt u de doelstellingen en prestaties van uw medewerkers opvolgen, maar ook het proces voor de toekenning van bonussen beheren, reizen en onkosten beheren of al hun HR-documenten (contracten, loonfiches, enz.) op een digitaal platform opslaan. Al deze oplossingen bieden werknemers een gepersonaliseerde, innoverende en digitale ervaring, rekening houdend met hun behoeften en verwachtingen.

Leren en ontwikkelen: Verbeter de ervaring van de werknemer.

Organisaties delen de verantwoordelijkheid voor het creëren van een leeromgeving van hoge kwaliteit.

Werknemerservaring begint bij de ”core HR”Herscholing, bijscholing, en cross-skilling hebben alles te maken met het benutten van het bestaande potentieel van werknemers.
Experts voorspellen dat in de komende twee jaar voor ongeveer 50% van alle banen bijscholing, herscholing of cross-skilling nodig zal zijn om aan de behoeften van de markt te voldoen (of om de vaardigheidskloof te dichten), dus moet er veel aan opleiding worden gedaan. Nieuwe tools, nieuwe werkstijlen, nieuwe denkwijzen, nieuwe processen, nieuwe capaciteiten, nieuwe kwalificaties en nieuwe certificeringen.

De weg naar een ”Learning Company” impliceert zowel organisatorische als culturele veranderingen en impliceert de digitalisering van leermethoden: mentoring, coaching, inhoud, enz.

Betrokkenheid: Geef een stem aan uw werknemers om hun engagement te versterken.

Meet en stuur op Engagement Drivers. Werk en pas het Engagement Model aan.

Betrokken en tevreden werknemers zijn meer bereid om hun welzijn op het werk te delen en anderen ervan op de hoogte te brengen. Door te werken aan werknemersbetrokkenheid, hebben HR afdelingen een directe impact op de prestaties van het bedrijf.

 • Geef een stem aan uw werknemers door middel van Engagement Enquêtes en Employee Listening.
 • De resultaten moeten in real time of binnen een zeer korte tijd na de overdracht worden geleverd, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.
 • Het belangrijkste is niet het behaalde resultaat maar de evolutie in de tijd. Voortdurend beheer in een continu verbeteringsproces moet vanaf het begin van het project worden gepland.
 • Vergelijk al uw feedbacks met benchmarks.
 • Deel uw enquêtes op teamniveau om precies aan de lokale verwachtingen te voldoen en snel te handelen op de geïdentificeerde problemen.

 

Hiervoor kunt u anonieme interne enquêtes gebruiken die u tweejaarlijks verstuurt, maar moedig ook uw managers aan om de meningen van hun teams het hele jaar door te verzamelen of tijdens jaarlijkse interviews. Met interne platforms zoals Qualtrics kunt u gegevens verzamelen over de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers binnen het bedrijf.

 

Welzijn: werknemers helpen om voor zichzelf te zorgen.

Een hybride werkmodel en COVID-19 hebben een impact op de gezondheid en de betrokkenheid van mensen. Mensen gezonder maken zorgt voor betere en duurzamere prestaties.

 

 • Verzamel feedback van mensen met behulp van welzijnsenquêtes en stel actieplannen op.
 • Organiseer welzijnsevenementen in lijn met bedrijfs- en sociale verantwoordelijkheidsdoelstellingen.
 • Automatiseer uw corporate wellness en maak uw ROI meetbaar met Humanoo, een holistische app die uw werknemers motiveert om gezonder te leven op lange termijn.

 

Expert opinie

Talk to me. Make it Personal. Waar gaat People Experience over?

De relatie tussen werknemer en werkgever is ingrijpend veranderd. Organisaties moeten hun HCM-model herbekijken en overschakelen van een waardepropositie waarbij de werknemer centraal staat naar een waardepropositie waarbij de mens centraal staat en werknemers als mensen worden behandeld, niet als werknemers. Menservaring is de sleutel.

Lees het artikel (Engelstalig)
People Experience Blog