De werknemerservaring, <br data-src=
Human Resources

De werknemerservaring,
centraal in uw HR-strategie

De kandidaten van vandaag en de toekomstige werknemers zoeken aansluiting bij bedrijven waar rekening met hen wordt gehouden en waar zij worden gesteund. Vanaf de eerste fasen van de aanwerving en gedurende de hele tijd dat zij bij het bedrijf werken, willen werknemers een verrijkende en motiverende ervaring hebben.

De ervaring van de kandidaat: de eerste indruk van een werknemer

De ervaring die een kandidaat tijdens het hele aanwervingsproces opdoet totdat hij is ingewerkt, geeft hem een beeld van het bedrijf, dat hij zal laten meewegen in zijn beslissing.

Het belang van employer branding

Het werkgeversmerk draagt de identiteit van het bedrijf en zijn waarden, cultuur of reputatie uit vanuit HR-oogpunt.

Dit werkgeversmerk, waaraan van binnenuit moet worden gewerkt en dat van buitenaf zichtbaar is, is van vitaal belang voor de aanwerving van nieuw talent, omdat het de dynamiek van het bedrijf en het engagement van zijn werknemers laat zien.

Een efficiënt en modern aanwervingsproces

Nadat de aandacht van talent is getrokken, moet de wervingservaring in overeenstemming zijn met het beeld dat het bedrijf wil uitstralen.


Door de sollicitaties via een geoptimaliseerd en geautomatiseerd proces te volgen, kunt u de hele wervingscyclus intern afdekken, de beste profielen bestuderen, de wervingstermijnen verkorten of profielen delen met de betrokken managers. Deze functionaliteiten zijn toegankelijk via een tool die in uw HRIS is geïntegreerd, met een positieve impact op uw productiviteit.

Onboarding, een niet te verwaarlozen stap

Onboarding is de fase van het integreren van een nieuwe kandidaat in het nieuwe bedrijf, team en functie. Deze fase is belangrijk voor een werknemer, maar ook voor zijn of haar managers, collega’s en Human Resources. Het is de basis voor de integratie en de betrokkenheid van een nieuwe werknemer, de formalisering met interne processen, de ontmoeting met andere werknemers en de ontdekking van de cultuur van het bedrijf.


Dit proces kan worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd om nieuw talent een gepersonaliseerde ervaring te bieden, terwijl de werklast voor HR wordt verminderd. SAP SuccessFactors Onboarding stelt HR en de nieuwe medewerker in staat om het onboardingproces voor te bereiden met interacties voordat de nieuwe medewerker zelfs maar bij het bedrijf aankomt.

Ontwikkeling van de werknemerservaring

Loopbaanmonitoring en -ontwikkeling

Opleidingsmanagement is een belangrijk aspect van loopbaanontwikkeling omdat het de vaardigheden van een werknemer ontwikkelt, zijn werkterrein verruimt, zijn prestaties verbetert, hem motiveert en laat zien dat u hem waardeert. Dit zal de betrokkenheid van de werknemer bij en zijn waardering voor het bedrijf vergroten en zijn algemene ervaring verbeteren.

Met sommige van deze tools kunnen werknemers hun doelstellingen en prestaties bijhouden, maar ook het toewijzingsproces van bonussen beheren, onkostenrekeningen en zakelijke uitgaven beheren of al hun HR-documenten (contracten, loonstrookjes…) op een digitaal platform opslaan. Al deze oplossingen bieden werknemers een gepersonaliseerde, innovatieve en digitale ervaring, rekening houdend met hun behoeften en verwachtingen.

Rekening houden met de meningen en feedback van de werknemers

Werknemers zijn de belangrijkste belanghebbenden bij de ervaring die een bedrijf hen wil bieden, en het meten van hun verwachtingen is een belangrijk onderdeel van het voortdurend verbeteren van de ervaring.

Om dit te doen, kunt u anonieme interne enquêtes gebruiken die twee keer per jaar worden verstuurd, maar ook uw managers aanmoedigen om de meningen van hun teams te verzamelen gedurende het hele jaar of tijdens jaarlijkse gesprekken. Met interne platforms zoals Qualtrics kunt u gegevens verzamelen over de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers binnen het bedrijf.

Employee Engagement: de hoogste prioriteit

Geëngageerde en tevreden werknemers zullen eerder bereid zijn hun welzijn op het werk te delen en anderen daarvan op de hoogte te brengen. Door te werken aan de betrokkenheid van werknemers, hebben HR-professionals een directe impact op de prestaties van de onderneming.

Betrokkenheid van werknemers is op verschillende manieren gunstig:

  • Betere productiviteit en prestaties,
  • Verhoogd behoud van talent,
  • Een professioneel welzijn dat wordt gedeeld en het werkgeversmerk verbetert,
  • Een verbetering van het imago van uw bedrijf,
  • Meer vertrouwen van de klanten (een bedrijf dat voor zijn werknemers zorgt, zorgt waarschijnlijk ook beter voor zijn klanten).